צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


zen10 Facebook Dynamic Remarketing
Product Feed-based Facebook Advertising From $129 per month.
$129.00AUD חודשי + $450.00AUD דמי התקנה
$387.00AUD רבעוני + $450.00AUD דמי התקנה
$774.00AUD חצי שנתי + $129.00AUD דמי התקנה
$1548.00AUD שנתי + $129.00AUD דמי התקנה
$0.00AUD דו- שנתי
$0.00AUD מדי שלוש שנים
zen10 Social Ghost Writer
Twitter Start + 50 Followers
7 tweets daily
Facebook Moderation
Key Facebook Status Updates
Weekly 300w Blog Post
Run offers or Promotions
$996.00AUD חודשי
$2988.00AUD רבעוני
$5976.00AUD חצי שנתי
$11592.00AUD שנתי
$0.00AUD דו- שנתי
$0.00AUD מדי שלוש שנים
zen10 Twitter Automation
The system automatically manages follows and un-follows to build up your Twitter following.
$30.00AUD רבעוני + $49.00AUD דמי התקנה
$60.00AUD חצי שנתי + $49.00AUD דמי התקנה
$120.00AUD שנתי + $49.00AUD דמי התקנה