צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


DNS Only Hosting Plan
There is no Web or Email allowance on this plan, only DNS. Come with a DNS Management Control Panel.
$4.95AUD חודשי + $19.95AUD דמי התקנה
$14.85AUD רבעוני + $9.95AUD דמי התקנה
$29.70AUD חצי שנתי
$59.40AUD שנתי
Google Apps Premium - 1 Seat
Extra seat for Google Apps. $110 per year per email user.
$110.00AUD שנתי
Google Apps Premium - Setup + 1 Seat
Setup of Google Apps cloud based email, documents, calendar and application services. $110 per year per email user.
$110.00AUD שנתי + $75.00AUD דמי התקנה
Basic Web and Email Hosting Plan
500MB / 10GB Monthly Bandwidth Allowance & 10 Emails from $14.95 per month.
$14.95AUD חודשי + $19.95AUD דמי התקנה
$44.85AUD רבעוני + $19.95AUD דמי התקנה
$89.70AUD חצי שנתי + $9.95AUD דמי התקנה
$179.40AUD שנתי
Landing Page Hosting Plan
50MB / 5GB Monthly Bandwidth Allowance & 1 Email from $6.95 per month.
$6.95AUD חודשי + $19.95AUD דמי התקנה
$20.85AUD רבעוני + $19.95AUD דמי התקנה
$41.70AUD חצי שנתי + $9.95AUD דמי התקנה
$83.40AUD שנתי
Premium Web and Email Hosting Plan
1000MB / 40GB Monthly Bandwidth Allowance from $24.95 per month.
$24.95AUD חודשי + $19.95AUD דמי התקנה
$74.85AUD רבעוני + $19.95AUD דמי התקנה
$149.70AUD חצי שנתי + $9.95AUD דמי התקנה
$299.40AUD שנתי
Advanced Web and Email Hosting Plan
2000MB / 80GB Monthly Bandwidth Allowance from $34.95 per month. / + 15 Add On Domains
$34.95AUD חודשי + $19.95AUD דמי התקנה
$104.85AUD רבעוני + $19.95AUD דמי התקנה
$209.70AUD חצי שנתי + $9.95AUD דמי התקנה
$419.40AUD שנתי
Epic Web and Email Hosting Plan
8GB Space / 100GB Monthly Bandwidth Allowance
$79.95AUD חודשי + $19.95AUD דמי התקנה
$239.85AUD רבעוני + $19.95AUD דמי התקנה
$479.70AUD חצי שנתי + $9.95AUD דמי התקנה
$959.40AUD שנתי
Super Web and Email Hosting Plan
4GB Space / 100GB Monthly Bandwidth Allowance
$49.95AUD חודשי + $19.95AUD דמי התקנה
$149.85AUD רבעוני + $19.95AUD דמי התקנה
$299.70AUD חצי שנתי + $9.95AUD דמי התקנה
$599.40AUD שנתי
Content Delivery Network (CDN) Mirroring/Caching
Integration with Stackpath CDN for faster website file delivery.
$29.95AUD חודשי
$89.85AUD רבעוני
$179.70AUD חצי שנתי
$359.40AUD שנתי