צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


zen10 Enterprise Google AdWords Management
Comprehensive campaign design & management, unlimited scope from $799 per month.
$799.00AUD חודשי + $799.00AUD דמי התקנה
$2397.00AUD רבעוני + $499.00AUD דמי התקנה
$4794.00AUD חצי שנתי + $499.00AUD דמי התקנה
$9588.00AUD שנתי + $499.00AUD דמי התקנה
$0.00AUD דו- שנתי
$0.00AUD מדי שלוש שנים
zen10 Google AdWords Display Image Ads
Set of image Ads for Google Display Network
$0.00AUD + $499.00AUD דמי התקנה חד פעמי
zen10 Market Growth + Shopping Google Ads Management
Comprehensive campaign design & management, 4 service themes, Google Shopping Ads, DRM + dedicated account manager from $399 per month. Ideal for retail business.
$399.00AUD חודשי + $600.00AUD דמי התקנה
$1195.00AUD רבעוני + $600.00AUD דמי התקנה
$2390.00AUD חצי שנתי + $299.00AUD דמי התקנה
$4780.00AUD שנתי + $299.00AUD דמי התקנה
$0.00AUD דו- שנתי
$0.00AUD מדי שלוש שנים
zen10 Market Growth Google AdWords Management
Comprehensive campaign design & management, 4 service themes + dedicated account manager from $299 per month.
$299.00AUD חודשי + $600.00AUD דמי התקנה
$897.00AUD רבעוני + $600.00AUD דמי התקנה
$1794.00AUD חצי שנתי + $299.00AUD דמי התקנה
$3588.00AUD שנתי + $299.00AUD דמי התקנה
$0.00AUD דו- שנתי
$0.00AUD מדי שלוש שנים
zen10 Small Biz Google AdWords Management
Local, targeted campaign for small businesses with a single main product focus. Set & forget! From $199 per month.
$199.00AUD חודשי + $450.00AUD דמי התקנה
$595.00AUD רבעוני + $450.00AUD דמי התקנה
$1190.00AUD חצי שנתי + $129.00AUD דמי התקנה
$2380.00AUD שנתי + $129.00AUD דמי התקנה
$0.00AUD דו- שנתי
$0.00AUD מדי שלוש שנים